top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Amor de llangardaix

Project Type

Fotografia i video

Date

April 2023

Algunes espècies de llangardaix de cua de fuet que viuen a les regions sud-occidentals dels Estats Units, es reprodueixen sexualment; les poblacions d'unes altres, com la del Cnemidophorus uniparens, que només comprèn femelles, està formada per criatures uniparentals, partenogenètiques, que pertanyen a una societat totalment femenina, sense existència d'esperma. Les femelles, no obstant això, passen pels moviments de fer l'amor: algunes femelles, comportant-se com a mascles, munten a altres femelles fèrtils, que després posen niuades d'ous. Com en les poblacions del Cnemidophorus uniparens no hi ha mascles, els llangardaixos mai participen en la relació heterosexual; malgrat tot, les femelles, verges fins a la mort, no són puritanes herpetològiques.

En els protists, l'aparellament no sempre es produeix com les bèsties que van entrar en l'arca de Noè, de dues en dues. Encara que no siguin els nostres antecessors directes, els protoctistos contemporanis com la ciliada Sorogena, l'Acrasea o floridura del llim, i molts altres amebomastigots tenen, sense cap dubte, vides sexuals orgiàstiques. Quan les condicions que els envolten es fan intolerables (quan apareixen la fam o la sequera), es fusionen per desenes i fins i tot per centenars de milers. Neden i s'agiten, reconeixent-se mútuament. S'enreden en una orgia massiva anàloga a la fecundació. El resultat de totes les cèl·lules fusionades és, en termes relatius, un ésser gegantesc. Prenent l'aliment per sexe i el sexe per aliment, es combinen per a formar un pantà mòbil que es converteix en alguna cosa més que un monstre duplicat o triplicat. En aquesta via lateral evolutiva d'estranyes vides sexuals, només han sobreviscut fins a l'actualitat aquelles capaces de desfer o resoldre el seu estat de multiplicitat o monstruositat, i de tornar a un cos individual. No obstant això, cada cèl·lula del nostre cos humà es troba en aquest estat duplicat i monstruós. Nosaltres també som colossals acumulacions, estranyament acoblades, un entremescla d'éssers orgiàstics, encara que organitzats.

bottom of page